top of page

Voorwaarden

Invoering

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door UnuPana, een geregistreerd handelsmerk van WaWash BV. WaWash BV staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 84594330 en BTW-id: NL863273051B01.

Deze voorwaarden zetten de voorwaarden uiteen waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers wasbare luierproducten en andere aanverwante producten en accessoires die online gekocht kunnen worden. Door de website van onze service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

Om onze website te gebruiken en/of onze producten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en beschikken over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid om deze Voorwaarden aan te gaan als een bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken en/of producten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

Belangrijkste commerciële voorwaarden

Wanneer u een item koopt, stemt u ermee in dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een wettelijk bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het check-out betalingsproces.

 

De prijzen die wij hanteren voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of intrekking van de Service.

 

De producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Verzendvoorwaarden en retourbeleid.

UnuPana (door WaWash) probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. UnuPana (door WaWash) garandeert echter niet dat productbeschrijvingen en website-inhoud nauwkeurig, vrij van fouten, volledig of actueel zijn. Als een product besteld bij UnuPana (door WaWash) dat u ontvangt niet wordt beschreven zoals weergegeven op UnuPana, kan het – ongebruikt – worden geretourneerd zoals beschreven in onze retourbeleid.

 

Leveringsvoorwaarden:

Levering vindt plaats volgens de voorwaarden die in onze Verzendvoorwaard en Retourbeleiden opgenomen in deze Voorwaarden.

 

Retour- en restitutiebeleid

Retourneren en terugbetaling zijn op de voorwaarden uiteengezet in onze Verzendvoorwaard en Retourbeleiden opgenomen in deze Voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden voor factureringsgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en factuurinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Betaalvoorwaarden

Uw bestelling wordt verwerkt nadat de bestelling is geplaatst via de afrekenpagina en de betaling aan onze kant volledig is bevestigd. Houd er rekening mee dat online transacties onderworpen zijn aan validatiecontroles door uw kaartuitgever. Als uw kaartuitgever om welke reden dan ook weigert de betaling te autoriseren, is UnuPana (door WaWash) hiervoor niet verantwoordelijk.

Er wordt een pre-autorisatie op uw betaling uitgevoerd voordat de bestelling wordt verzonden.

 

Wij accepteren de volgende betaalmethoden voor aankopen binnen Nederland

  • iDeal: bij het kiezen van iDeal als betaalmethode wordt u direct doorgestuurd naar de beveiligde site van uw bank.

  • Creditcard: we accepteren creditcards die worden ondersteund door de belangrijkste providers op onze website, waaronder Visa, Mastercard, American Express en Discover. Als u problemen ondervindt bij het uitchecken, neem dan contact met ons op via onze Contact sectie zodat we kunnen helpen.

 

Betalingen via onze website zijn beveiligd doordat wij gebruik maken van SSL (Secure Socket Layer). Dit is een beveiligingstechnologie voor het tot stand brengen van een gecodeerde link tussen ons (UnuPana-website) en u (de klant).

 

Behoud van recht om aanbiedingen te wijzigen

We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving de producten wijzigen; stoppen met het leveren van de producten of functies van de producten die we aanbieden; of maak limieten voor de producten. We kunnen de toegang tot de producten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

Garantie

Garantie valt onder de voorwaarden die op onze Garantie beleid en opgenomen in deze Voorwaarden.

 

Disclaimer voor gegevensbescherming

Raadpleeg onze Privacybeleid voor onze volledige privacy- en beveiligingspraktijken.

Privacybeleid is op de voorwaarden uiteengezet in ons Privacybeleid en opgenomen in deze Voorwaarden.

 

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De Service en alle materialen daarin of daardoor overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van UnuPana (by WaWash BV). Behalve zoals hierin expliciet bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele-eigendomsrechten te creëren, en u stemt ermee in om niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of daarvan afgeleide werken maken.

 

Optionele instrumenten

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle en geen input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn en zoals beschikbaar"; zonder garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de algemene voorwaarden die worden verstrekt door de relevante externe leverancier(s) van derden. mits.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u rechtstreeks naar websites van derden brengen die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij zijn niet verantwoordelijk voor en zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

Recht om een gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen uw toegang tot de service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar onze eigen mening een bepaling van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om uw account en/of services te annuleren. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde services, zullen dergelijke abonnementen pas worden stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u al hebt betaald

 

Vrijwaring

U stemt ermee in om UnuaPana (door WaWash BV) schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocatenhonoraria), die tegen hen worden ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal UnuPana (door WaWash BV) in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst.

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt UnuPana (door WaWash BV) geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

Recht om voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen. Daarom moet u deze pagina regelmatig bekijken. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven bezoeken).

 

Promotionele e-mails en inhoud

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.

 

Rechtsvoorkeur en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden geboden, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de services, worden beheerst door, geïnterpreteerd volgens en in alle opzichten gehandhaafd, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland, zonder respect voor haar collisiebeginselen. Al dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend en u stemt er hierbij mee in dat hierover exclusief wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Amsterdam.

 

Klantenservicegegevens en contactgegevens

UnuPana is een geregistreerd handelsmerk van WaWash BV.

WaWash BV is een bedrijf geregistreerd bij de KvK met nummer 84594330 en BTW-id: NL863273051B01.

Vestigingsadres: Kritzingerstraat 39 Haarlem 2021SG.

Telefoonnummer: +31 (0)6 30 800 927

Beschikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur CET

Meer details in onze Contact sectie.

bottom of page